top of page

Хималајска Сол

himalajska-alfa.png

Минерали од срцето на Хималаите

Хималајската сол е постара од 250 милиони години и содржи 84 елементи кои се идентични со елементита во нашето тело - истите оние елементи кои постоеле во Првобитното море од кое е настанат животот. Од тоа море потекнува оваа сол.

Со конзумирање на оваа сол, протокот на водата во организмот е за 23 пати поголем одколку кај обичната кујнска сол. Се вади рачни од Хималајските планини, се испира со вода и се суши на сонце за да остане природна.

bottom of page